Afmelden doe je zo!

Wil je stoppen bij Hercules? Dan moet je dit even weten!

Om te beginnen:

Afmeldingen kunnen uitsluitend m.i.v. 1e dag van een kwartaal geschieden.
De afmelding moet binnen zijn uiterlijk 1 maand voor het begin van het nieuwe kwartaal, zodat die tijdig verwerkt kan worden in de ledenadministratie. Zo voorkomen we dat er onnodig contributie over het volgende kwartaal wordt geïnd.

Hieronder vindt u een schema met de opzegtermijnen die bij de GV Hercules van kracht zijn. Indien u tijdig opzegt, hoeft u voor het daaropvolgende kwartaal geen contributie meer te betalen. Zegt u niet voor de uiterste opzegdatum op, dan blijft de betalingsverplichting voor het eerstvolgende kwartaal bestaan.

Opzegtermijnen:

Opzeggen voor 1e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 december
Opzeggen voor 2e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 maart
Opzeggen voor 3e kwartaal* (einde seizoen) Uiterste opzegdatum 1 juni
Opzeggen voor 4e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 september

*Let op: door de late zomervakantie lopen de lessen aan het eind van het seizoen door tot en met de eerste week van juli. Daarom wordt bij opzegging voor het 3e kwartaal het lidmaatschap stop gezet per 10 juli. De laatste incasso vindt in dat geval plaats begin juli en zal slechts een klein deel van de totale kwartaalcontributie bedragen.

Vervolgens:

Van de afmelding ontvangt men een bevestiging.
Als je die niet ontvangen hebt, is het verstandig om daar even achteraan te gaan bij de ledenadministratie om de volgende reden:
Ledenadministratie en contributieadministratie worden door twee verschillende vrijwilligers (naast hun dagelijkse werk) bijgehouden waarbij de een mogelijk wat eerder de zaak kan afwerken dan de ander.

Als na deze datum onverhoopt toch nog contributie wordt afgeschreven over een periode na deze stopzetting, dan kan teveel betaalde contributie alleen worden terugbetaald op vertoon van deze bevestiging.
Het is misschien verstandig om deze daarom nog enige tijd te bewaren totdat je er zeker van bent dat de contributiebetaling ook daadwerkelijk is stopgezet.

Voorbeeld: Opzeggen op 13 februari betekent daadwerkelijk stoppen per 1 april.

Als je voor een volgend seizoen wilt opzeggen, moet dat dus uiterlijk 1 juni gebeuren, anders loopt het lidmaatschap volgens de gemaakte afspraken nog door tot 1 oktober.

Tot slot:

Het afmelden kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk plaatsvinden:

Per e-mail:
ledenadmin@herculeszwolle.nl

of

Schriftelijk:
Ledenadministratie Hercules
IJsvogelvlinder 19
8016 HP Zwolle

Vragen over de afhandeling hiervan?
Klik op ledenadmin@herculeszwolle.nl en stel uw vraag.