Contributie

Lid worden?

Meld je dan eenvoudig aan

Wat kost het lidmaatschap?

In onderstaand schema staan de verschillende verenigingscontributies per kwartaal aangegeven zoals die gelden per 1 oktober 2023.
Daarbij moet de bondscontributie die we moeten afdragen aan de KNGU nog opgeteld worden om tot het totale bedrag aan te betalen contributie te komen.

Tot 16 jaar1 lesuur per week2 lesuren per week (recreatie/préselectie)
Contributie€ 28,85€ 57,70
Bondscontributie€ 6,40€ 6,40
Totaal te betalen (per kwartaal)€ 35,25€ 64,10

16 jaar en ouder1 lesuur per week2 lesuren per week (recreatie/préselectie)
Contributie€ 32,40€ 64,80
Bondscontributie€ 7,85€ 7,85
Totaal te betalen (per kwartaal)€ 40,25€ 72,65

Selectieleden tot 16 jaar2 lessen per week (75 minuten per les)
Contributie€ 68,50
Bondscontributie€ 6,40
Totaal te betalen (per kwartaal)€ 74,90

Selectieleden 16 jaar en ouder2 lessen per week (75 minuten per les)
Contributie€ 75,50
Bondscontributie€ 7,85
Totaal te betalen (per kwartaal)€ 83,35

Machtiging en incasso

U heeft in principe al een machtiging aan ons afgegeven waarbij wij per kwartaal de contributie van uw rekening mogen incasseren. Daar verandert niets aan; deze machtiging blijft gewoon geldig. Wel zult u mogelijk iets op uw rekeningafschrift zien veranderen. Hieronder treft u een schema aan wanneer wij de afschrijvingen zullen laten plaatsvinden, zodat u kunt zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.

Storneren

Als om wat voor reden dan ook een incasso door de bank wordt gestorneerd, bijvoorbeeld door onvoldoende saldo op uw rekening, zullen wij later in het kwartaal een 2e poging doen om de contributie te incasseren. Mochten wij na 2 maal incasseren nog niet in staat zijn om uw betaling te ontvangen, dan zullen wij u een betalingsverzoek mailen. Wordt deze niet voldaan, dan zullen wij bij een volgende herinnering € 5,- administratiekosten doorberekenen.

Bent u het niet eens met een incasso of hebt u hier vragen over, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de contributieadministratie. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: contributie@herculeszwolle.nl De contributieadministrateur kan u een toelichting geven op het geïncasseerde bedrag en eventuele gemaakte fouten in onze administratie herstellen.

Incassotermijnen

KwartaalData 1e incassoData 2e incasso
(in geval van storneren)
Januari-maartTussen 1-5 januariTussen 1-5 maart
April-juniTussen 1-5 aprilTussen 1-5 juni
Juli-septemberTussen 1-5 juliTussen 1-5 september
Oktober-decemberTussen 1-5 oktoberTussen 1-5 december

Tijdig opzeggen:
Hieronder vindt u een schema met de opzegtermijnen die bij Hercules Zwolle van kracht zijn. Indien u tijdig opzegt, hoeft u voor het daaropvolgende kwartaal geen contributie meer te betalen. Zegt u niet voor de uiterste opzegdatum op, dan blijft de betalingsverplichting voor het eerstvolgende kwartaal bestaan.
Zie ook de pagina afmelden voor meer informatie.

Opzegtermijnen:

Opzeggen voor 1e kwartaalUiterste opzegdatum 1 december
Opzeggen voor 2e kwartaalUiterste opzegdatum 1 maart
Opzeggen voor 3e kwartaalUiterste opzegdatum 1 juni
Opzeggen voor 4e kwartaalUiterste opzegdatum 1 september

Alle kinderen meedoen
Omdat het belangrijk is dat alle kinderen kunnen sporten zijn er stichtingen die fondsen beschikbaar stellen voor ouders met beperkte financiële middelen. U kunt hier meer informatie over vinden op jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zwolle/ en www.meedoenzwolle.nl.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze uitleg nog algemene vragen hebben, dan kunt u deze per mail stellen aan de penningmeester. Het e-mail adres is: penningmeester@herculeszwolle.nl

Is er naar uw mening iets fout gegaan met de contributiebetaling, dan kunt u contact opnemen met de contributieadministratie. Het e-mail adres is: contributie@herculeszwolle.nl