Algemene Leden Vergadering

Hieronder het jaarverslag en de notulen van 2020

Jaarverslag 2020

Notulen ALV 18-03-2021

Hieronder het jaarverslag en de notulen van 2019

Jaarverslag 2019

Notulen ALV 21-03-2019