Afmelden

Jammer! Maar afmelden doe je zo

Om te beginnen:

Afmeldingen kunnen uitsluitend m.i.v. de 1e dag van een kwartaal geschieden.
De afmelding moet binnen zijn uiterlijk 1 maand voor het begin van het nieuwe kwartaal, zodat die tijdig verwerkt kan worden in de ledenadministratie. Zo voorkomen we dat er onnodig contributie over het volgende kwartaal wordt geïnd.

Hieronder vind je een schema met de opzegtermijnen die bij Hercules Zwolle van kracht zijn. Indien je tijdig opzegt, hoef je voor het daaropvolgende kwartaal geen contributie meer te betalen. Zeg je niet voor de uiterste opzegdatum op, dan blijft de betalingsverplichting voor het eerstvolgende kwartaal bestaan.

Opzegtermijnen:

  • Opzeggen voor 1e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 december
  • Opzeggen voor 2e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 maart
  • Opzeggen voor 3e kwartaal* (einde seizoen) Uiterste opzegdatum 1 juni
  • Opzeggen voor 4e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 september

*Let op: het einde van het 2e kwartaal loopt altijd gelijk met het einde van het dansseizoen. Het kan hierdoor voorkomen dat deze iets later valt dan het einde van het kalenderkwartaal. De laatste incasso vindt in dat geval plaats begin juli en zal slechts een klein deel van de totale kwartaalcontributie bedragen. De exacte einddatum van het lidmaatschap kan je vinden in de bevestigingsmail van de afmelding.

Vervolgens:

Van de afmelding ontvang je een bevestiging.
Als je die niet ontvangen hebt, is het verstandig om daar even achteraan te gaan bij de ledenadministratie om de volgende reden:
Ledenadministratie en contributieadministratie worden door twee verschillende vrijwilligers (naast hun dagelijkse werk) bijgehouden waarbij de een mogelijk wat eerder de zaak kan afwerken dan de ander.

Als na deze datum onverhoopt toch nog contributie wordt afgeschreven over een periode na deze stopzetting, dan kan teveel betaalde contributie alleen worden terugbetaald op vertoon van deze bevestiging.
Het is misschien verstandig om deze daarom nog enige tijd te bewaren totdat je er zeker van bent dat de contributiebetaling ook daadwerkelijk is stopgezet.

Voorbeeld:

Opzeggen op 13 februari betekent daadwerkelijk stoppen per 1 april.

Als je voor een volgend seizoen wilt opzeggen, moet dat dus uiterlijk 1 juni gebeuren, anders loopt het lidmaatschap volgens de gemaakte afspraken nog door tot 1 oktober.

Tot slot:

Het afmelden kan uitsluitend per e-mail:
ledenadmin@herculeszwolle.nl