Wat kost het lidmaatschap?

In onderstaand schema staan de verschillende verenigingscontributies per kwartaal aangegeven zoals die dan gelden. Daarbij moet de bondscontributie die we moeten afdragen aan de KNGU nog opgeteld worden om tot het totale bedrag aan af te dragen contributie te komen.

Contributie recreatiegroepen 1 lesuur in de week 2 lesuren per week 3 lesuren per week
Tot 16 jr. € 25,00 € 50,00 € 75,00
Bondscontributie € 5,25 € 5,25 € 5,25
Totaal te betalen € 30,25 € 55,25 € 80,25
       
Vanaf 16 jr. e.o. € 29,00 € 58,00 € 87,00
Bondscontr. € 6,25 € 6,25 € 6,25
Totaal te betalen € 35,25 € 64,25 € 93,25
       
Contributie jazzselectie en pre-selectiegroepen ( 2 lessen verplicht) Basisles
+ 1 uur
Tot 16 jr.   € 50,00
Bondscontributie   € 5,25
Totaal te betalen   € 55,25
       
Vanaf 16 jr. e.o.   € 58,00
Bondscontributie   € 6,25
Totaal te betalen   € 64,25


Machtiging en incasso

U heeft in principe al een machtiging aan ons afgegeven waarbij wij per kwartaal de contributie van uw rekening mogen incasseren. Daar verandert niets aan; deze machtiging blijft gewoon geldig. Wel zult u mogelijk iets op uw rekeningafschrift zien veranderen. Hieronder treft u een schema aan wanneer wij de afschrijvingen zullen laten plaatsvinden, zodat u kunt zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.

Storneren

Als om wat voor reden dan ook een incasso door de bank wordt gestorneerd, bijvoorbeeld door onvoldoende saldo op uw rekening, zullen wij later in het kwartaal een 2e poging doen om de contributie te incasseren. Mochten wij na 2 maal incasseren nog niet in staat zijn om uw betaling te ontvangen, dan zullen wij u een betalingsverzoek mailen. Wordt deze niet voldaan, dan zullen wij bij een volgende herinnering € 5,- administratiekosten doorberekenen.

Bent u het niet eens met een incasso of hebt u hier vragen over, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de contributieadministratie. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: contributie@herculeszwolle.nl De contributieadministrateur kan u een toelichting geven op het geïncasseerde bedrag en eventuele gemaakte fouten in onze administratie herstellen.

Incassotermijnen per 1-1-2015:

Kwartaal Data 1e incasso Data 2e incasso
(in geval van storneren)
Januari-maart Tussen 1-5 januari Tussen 1-5 maart
April-juni Tussen 1-5 april Tussen 1-5 juni
Juli-september Tussen 1-5 juni Tussen 1-5 september
Oktober-december Tussen 1-5 oktober Tussen 1-5 december


Tijdig opzeggen:
Hieronder vindt u een schema met de opzegtermijnen die bij de gv Hercules van kracht zijn. Indien u tijdig opzegt, hoeft u voor het daaropvolgende kwartaal geen contributie meer te betalen. Zegt u niet voor de uiterste opzegdatum op, dan blijft de betalingsverplichting voor het eerstvolgende kwartaal bestaan.

Opzegtermijnen:

Opzeggen voor 1e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 december
Opzeggen voor 2e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 maart
Opzeggen voor 3e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 juni
Opzeggen voor 4e kwartaal Uiterste opzegdatum 1 september


Alle kinderen meedoen
Omdat het belangrijk is dat alle kinderen kunnen sporten zijn er stichtingen die fondsen beschikbaar stellen voor ouders met beperkte financiële middelen. U kunt hier meer informatie over vinden op zwolle.jeugdsportfonds.nl en www.meedoenzwolle.nl.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze uitleg nog algemene vragen hebben, dan kunt u deze per mail stellen aan de penningmeester mevr. V. Nugteren. Het e-mail adres is: penningmeester@herculeszwolle.nl

Is er naar uw mening iets fout gegaan met de contributiebetaling, dan kunt u contact opnemen met de contributiepenningmeester. Het e-mail adres is: contributie@herculeszwolle.nl